↠ අටවක පුත්තු Epub ¼

'අටවක පුත්තු' ආදර කථාවක්ද? රහස් පරීක්ෂක නවකතාවක්ද? කල වයස එලඹීම පිළිබඳ කතාවක්ද? හුදෙක් ව්ශ්වවිද්‍යාල නවකතාවක්ද? දළ වශයෙන් දශක හතරක 1956 1996 කාලයක දිවෙන බිහිසුණු දේශපාලන නවකතාවක්ද?දේශපාලන වශයෙන් ව්‍යාකූල වූ සංස්කෘතියක් වශයෙන් ජරාජීර්ණ සමාජයක තම නැති වූ අහිංසකත්වය ලබා ගැනීමට තැත් කරන තරුණයෙකුගේ ආත්ම කතාවක්ද? නොඑසේ නම් අභ්‍යන්තරික සහ සමාජීය පරිපූර්ණත්වය සොයා නොනවතින අරගලයක යෙදෙන පරම්පරාවක සාමූහික කතාවද?'අටවක පුත්තු' කියවන පාඨකයා තුළ මෙවැනි ප්‍රශ්න ඇතිවීම නොවැලැක්විය හැකිය


10 thoughts on “අටවක පුත්තු

  1. says:

    ලියනගේ අමර්කීර්ති මහතාගේ තවත් විශිෂ්ට වූ කෘතියකිඑතුමාගේ පරිකල්පන ශක්තිය මැනවින් විදහාපාන්නා වූ කෘතියකිසමාජයේ විවිධ පැතිකඩ ඔස්සේ මෙය රචනා වී තිබේචරිත නිරූපණය ප්‍රශස්ත සිදුකිරීම කතාවේ ගලායාමට බෙහෙවින් හේතු වී තිබෙන බව හැගේභාශා භාවිතයද විශිෂ්ට වන අතර පාඨක සිත් නිරතුරුවම කුතුහලයෙන් පුරවා තැබීමට සමත් වී තිබේ